SAL7392, Act: V°129.1 (266 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°129.1  
Act
Date: 1507-06-01

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Allen den ghenen die dese onse l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen borg(er)meeste(re)n scepen(en)/
ende raid der stadt van zichene saluyt met ke(n)nissen der wairheyt Doen te weten(e)/
eenen yegelijke(n) mits desen c(er)tificeren(de) dat ten daige datu(m) van des(en) voe(r) ons in prope(re)n/
p(er)soone staen(de) goert van heze en(de) lijsbeth van heze zij(n) suster wed(uw)[e] wile(n) arts van/
velmen met anthonise verhoeve(n) wettich man en(de) mo(m)boe(r) was wile(n) mag(rie)tens van heze/
geconsenteert en(de) gewillekuert hebben en(de) bij desen consente(re)n en(de) willekue(re)n datme(n)/
h(er) lucas symonis p(ri)este(re)n hue(re)n neve in hue(re)r absencie(n) gheve(n) en(de) reyken soude sonder/
vertreck oft weygeringe als oft zij selve allen tsamen p(rese)nt wae(re)n alzulke(n) erfbrieff/
van guedinge(n) van zeke(re)n erve(n) en(de) goiden wilen wae(re)n johannes beken tot loeven(e)/
opte eerste came(r) gepass(er)t Geloven(de) de voe(r)sede p(er)soene(n) en(de) elck van he(n) bijzundert/
voe(r) ons te vreden te staen(e) en(de) wesen(e) nu en(de) talle(n) tijden met des voirs(creven) es sonder/
dair tege(n) te seggen(e) oft te doen(e) in e(n)nige(r) manie(re)n Des torconde(n) hebben wij/
borg(er)meeste(re)n scepene(n) ende raid der stadt van zichene den zegel ten zaken/
der selv(er) stad voirs(creven) op dese l(ette)ren doen drucken opten eersten dach van junio/
a(n)no xv[c] zevene
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator