SAL7392, Act: V°132.3 (272 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°132.3  
Act
Date: 1498-11-20

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat joh(ann)es besie woenen(de) te thielt in/
p(rese)ntia heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)a[cie]/
ende auc(tori)teyt gegeve(n) will(el)mu(m) cloest(er)mans zone wijlen/
willems zond(er) e(n)nich wed(er)roepen om met rechte/
te vervolgen alsulken beleyt als de selve joh(ann)es besie/
bij hem oft zijne(n) procur(eur) voirmaels te wetene(e)/
opten lesten dach van octobri lestleden met meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(e) gedaen heeft te bedingen/
te wynnen te verliesen componen(tes) quitan(ciam) dan(di)/
ceteraq(ue) promittens rat(um) absq(ue) calculo/
coram borch(oven) bouchout novembr(is) xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator