SAL7392, Act: V°138.2 (284 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°138.2  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Item h(er) mathijs grouwel priest(er) als execute(u)[r] vand(en)/
testame(n)te willems wijle(n) p(ate)r n(oste)r renu(n)c(ians) es comen/
voir scepen(en) van loeven(e) h(ier) nae bescr(even) en(de) heeft/
zijn goets moets willen ger(e)nu(n)cieert en(de) es afgegaen/
geheel(ijc) en(de) al van alsulken executien als h(er) wout(er)/
van diepe(n)beke als no(ta)r(is) dede met eend(er) inhibitien/
uuyten hove van luydick geimpetreert des mocht/
een jair leden zijn oft d(aer)omtrint en(de) ande(re) in zijne(n)/
name gedaen mochten hebben inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) ten lesten daige van rechte/
aenden selve(n) meye(r) en(de) scepen(en) en(de) oic aen janne/
de potte(re) Geloven(de) renu(n)c(ierende) als voe(r) hem d(aer) mede niet/
te behulpen mair was te vreden ende gaf over/
(con)sente(re)nde den selven janne zijn recht voirts te/
moegen vervolgen d(aer) ende soe hij bego(n)nen hadde/
inde selve banck der selver executie(n) belette oft/
verbode niet tege(n)staen(de) en(de) gelijc oft die niet en/
wae(re)n gesciet cor(am) borch(oven) crol nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator