SAL7392, Act: V°140.2-R°141.1 (287 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°140.2-R°141.1  
Act
Date: 1498-11-29

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Want henr(ic) vand(er) couthe(re)n als mo(m)boir vanden/
kinde(re)n jans wijle(n) reers geleydt zijnde tot allen/
den goeden nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
beyde have en(de) erve wout(er)s libot soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van aynines oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
den selve(n) woute(re)n libot en(de) ande(re)n dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) doen besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden/
willen oppone(re)n Ald(aer) de selve jan libot noch niema(n)t/
van zijne(n) wegen gecomp(ar)eert en zij(n) den voirs(creven)/
geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
/ soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken heeft bij/
resc(ri)pte joes van crenwy(cs) meyers van aynines tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben voir een/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden/
niet en co(m)p(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) den selve(n) geleidden va(n)d(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
nove(m)br(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator