SAL7392, Act: V°141.2 (289 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°141.2  
Act
Date: 1498-11-29

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Nae dien jan vanden borre als poirte(r) van des(er) stadt/
hem heeft doen uuytscriven met br(ieve) der selv(er) aenden/
meye(r) van libbeke oft zijne(n) stadhoude(r) te love(n)joul/
ald(aer) hij aengetast ten versueke goirts hochs ende/
den selve(n) goirde metten selve(n) br(ieve) dach alh(ier) hadde/
doen besceyden als op heden dienen(de) ten geco(n)tinueerd(en)/
daige Soe is op heden gecomp(ar)eert de selve/
goirt voe(r) meye(r) ende scepen(en) alh(ier) he(m) p(rese)nte(re)nde/
te rechte tegen den selven janne om zijn ae(n)sprake/
te doene opden selve soe v(er)re hij p(rese)nt ware/
oft p(ro)cur(eur) in zijne(n) name Ald(aer) de selve jan niet/
gecomp(ar)eert en is versueken(de) alsoe voirts trecht/
en(de) dmanisse vanden scepen(en) nae dat hen bleeck/
metten selven brieve dat den dach als op in dijse(n)/
dage lestleden dienen(de) was ende alsoe op heden/
diende als tot eene(n) geco(n)t(inueerden) daige Es gewesen/
bij den scepen(en) t(er) manissen smeyers geliefde den voirs(creven)/
goirde sijn p(rese)nta(ti)[e] te doen teeken(en) dat hij dat/
doen mach ende heeft hij voird(er) gebreck dat hij/
dat v(er)sueke aenden borg(er)meest(er) act(um) in sca(m)pno/
nove(m)br(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator