SAL7392, Act: V°145.1 (296 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°145.1  
Act
Date: 1498-12-03

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Item henrick van landen(en) woenen(de) te roesbeke in p(rese)ntia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben tegen arnold(e)/
van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwe) ka(telij)[ne(n)] van oppe(n)dorp wed(uw)[e]/
he(re)n jans wijle(n) van bloys ridd(er)s twee stucken wynne(n)ts/
lants gelegen opden groten couthe(r) inde p(ro)chie van roesbeke/
houden(de) omtr(ent) vi dachmalen It(em) noch een stuck lants houden(de)/
omtr(ent) (½) boend(er) gelegen opt cleyn velt inde p(ro)chie voirs(creven)/
Te houden te hebben te wynnen en(de) te werven van half/
m(er)te naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)en/
bynnen om ende voe(r) seven sacken core(n)s goet en(de) payabel/
met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt te vi halste(re)n elken sack/
der maten van loeven(e) alle jae(re) s(in)[t] andries(mis)s[e] ap(oste)ls te bet(alen)/
en(de) te loeven(e) tot hue(re)n huyse te leve(re)n quol(ibe)t assecutum/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) henr(ic) de voirs(creven) landen/
sculdich sal zijn wel en(de) loffelijc te wynnen te werve(n)/
en(de) te mesten gelijc r(e)genoeten boven en(de) beneden/
ende dat de selve henr(ic) de voirs(creven) lande laten sal/
ten uuytgane vand(en) voirs(creven) t(er)mijne stortte al geheel/
want die geheel wae(re)n tzijne(n) aenverden(e) Ende alle/
de (con)ditien ende vorweerden (et)c(etera) cor(am) borch(oven) buets(ele) dece(m)br(is)/
t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator