SAL7392, Act: V°147.4-V°148.1 (299 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°147.4-V°148.1  
Act
Date: 1498-12-04

Transcription

2020-07-29 by Karel Embrechts
Nae dien alh(ier) bijd(en) raide vand(er) stadt colin lenart/
en(de) hustin cocka als scepen(en) van genepe inde(n) name/
van hue(re)n medebrued(er)s t(er) eende(r) die alh(ier) bescreven wae(re)n/
t(er) instan(cie) jans pirot staen(de) voe(r) de selve scepen(en) in/
rechte tegen robb(er)de de huy en(de) de voirs(creven) jan pirot/
t(er) and(er) zijden ende dat op seke(r) vo(n)niss(en) bijd(en) selven/
scepen(en) gewesen d(aer)inne de voirs(creven) jan pierot hem/
/ p(re)tendeerde gelast te zijne Te weten(e) in dien nae dat/
seke(r) hootvo(n)niss(en) alh(ier) tusschen de voirs(creven) p(ar)tien geg(even)/
wae(re)n genoech inhouden(de) op seke(r) calangien om hem/
gemaict soe v(er)re de getuyge(n) robb(er)ts del hose cleerde(n)/
bij eede dat zij noch wynners noch v(er)liesers en wae(re)n/
tussche(n) de selve p(ar)tien uuytstaen(de) nu oft in toecomen(de)/
tijden dat zij soud(en) moegen dragen niet wed(er)staen(de)/
der calangie(n) en(de) eer den eedt navolgen(de) den vo(n)nisse/
ged(aen) was de voirs(creven) scepen(en) ten v(er)volge des voirs(creven) robb(er)ts/
hen gewesen hebben zijn pand(en) oft innegesette pe(n)ni(n)g(en)/
vand(er) hootvaert voirs(creven) costel(oes) wed(er) geg(even) te wordden/
D(aer) inne de voirs(creven) jan pirot [vacat] dat zij te vroech/
op wae(re)n en(de) dat voe(r) al de voirs(creven) getuyge(n) behoirden/
hue(re)n eedt navolgen(de) den vo(n)nisse ged(aen) te wordden/
om alsdan vand(en) selve(n) costen vand(er) hootvairt gedaen/
te wordden alsoet behoe(re)n soude Appelle(re)nde alsoe/
vanden selven vo(n)nisse en(de) beg(er)d(en) bijd(er) wet alh(ier) dat/
hij in dien ger(e)levert soude wordden en(de) de voirs(creven)/
scep(enen) ger(e)formeert e(m)mers tott(er) tijt als voe(r) de voirs(creven) getuyge(n)/
gecleert soud(en) hebbe(n) ten eene(n) oft ten ande(re)n navolgende/
den voirs(creven) hootvo(n)nisse D(aer) tegen de voirs(creven) scep(enen) seyd(en)/
des zij ged(aen) mochte(n) hebben dat zij dat bij gemeyne(n)/
advijse hadd(en) gewesen en(de) meynden d(aer)inne wel gedaen/
te hebben ende niet wete(n)s dat zij d(aer)inne and(er)s gedaen/
hadden dant behoirde meyne(n)de d(aer) mede te gestaen(e)/
leggen(de) nochtans de gelegenth(eit) vand(er) saken ter discretien/
des(er) vand(er) wet soe v(er)re d(aer)inne gefalgeert wae(re)/
v(er)sueken(de) cautie en(de) borchtocht vand(en) costen die in des(er)/
bij he(n) geled(en) soud(en) moegen wordden te des(er) instan(cie)/
D(aer)op de voirs(creven) jan pirot seyde dat hij arm was/
en(de) egheen cautie en hadde te stellen mair p(rese)nteerde/
d(aer) voe(r) in hachten te gane soe verre de scepen(en) dat/
beg(er)d(en) met meer woirden hopen(de) alsoe t(er) (con)clusie(n)/
de selve scepen(en) dat zij tonrecht alh(ier) bijd(en) voirs(creven) ja(n)ne/
bescreven wae(re)n te voirde(r) want zij niet en meynden/
anders dan trecht gedaen te hebben ende oft anders/
gedaen wae(r) stelden zij dat t(er) discretie(n) vand(er) wet/
Es p(ar)tien uutgesproken voe(r) recht dat tvoirs(creven) leste/
/ gewijsde bij scepen(en) van genappe tussche(n) den voirs(creven)/
janne pirot en(de) robb(er)de del hoste gewesen aengaen(de)/
der lester hootvairt en(de) den gefineerd(en) pe(n)ni(n)gen in/
dien sal bliven berusten(de) tott(er) tijt de voirs(creven) getuygen/
navolgen(de) der hootvairt alh(ier) bij scepen(en) van loeven(e)/
hem geleert gecleert sullen hebben ten eene(n) oft ten/
ande(re)n om d(aer)entinden vand(en) selve(n) hootcosten en(de) gefi/
neerd(en) pe(n)ni(n)gen ged(aen) te wordd(en) soe behoe(re)n sal in/
(con)s(ili)[o] opidi decembr(is) qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator