SAL7392, Act: V°151.3-R°152.1 (307 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°151.3-R°152.1  
Act
Date: 1498-12-10

Transcription

2020-07-29 by Karel Embrechts
Allen den genen dat jan vand(en) wijng(ar)de janssone/
in p(rese)ntia heeft ope(n)bairlijc gelaudeert geapp(ro)beert gera/
tificeert en(de) geco(n)firmeert en(de) mits des(er) laudeert app(ro)beert/
ratificeert en(de) co(n)firmeert alsulken coma(n)tscap van/
ma(n)gelingen ende des d(aer)aen cleeft als de voirs(creven) jan/
vanden wijng(ar)de zijn vader gedaen heeft tegen tgodshuys/
van facons gelegen bynne(n) antw(er)pen van eene(n) beempde/
gelegen tot brecht geheeten daesdonck den welken/
de voirs(creven) jan den selve(n) godsh(uyse) gegoedt heeft met/
/ scepen(en) brieven van antw(er)pen den selve(n) godshuyse/
voe(r) alsulken xiiii loepen rox erff(elijc) als tselve godsh(uys)/
jairl(ijcx) heffen(de) was op seke(r) goede geheeten moenshoff/
oic te brecht voirs(creven) gelegen d(aer) inne tselve godshuys/
t(er) and(er) zijden insgelijcx gegoedt en(de) gevesticht heeft p(ro)mitt(ens)/
rat(um) infutur(um) cor(am) rosme(re) burg(imagis)[tro] buets(ele) bouch(out) dec(embris)/
x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator