SAL7392, Act: V°153.2-R°154.1 (311 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°153.2-R°154.1  
Act
Date: 1498-12-10

Transcription

2020-07-30 by Karel Embrechts
Allen den genen dat pauwel de wijngarde(re) geheeten/
danijs en(de) m(ar)griete sroiden sijn huysvr(ouw) wed(uw)[e] willems/
wijle(n) de witte in p(rese)ntia hebben getransporteert en(de) ov(er)geg(even)/
en(de) mits des(er) trasporte(re)n en(de) gheven over he(re)n janne van lye(re)/
als p(ro)cur(eur) en(de) rintm(eeste)r vand(en) meest(er)s vand(er) fabriken van/
ons(er) liev(er) vr(ouwen) ts(in)[te] pet(er)s te loeven(e) tot behoef der selv(er) fabrijcke(n)/
alsulke acht(er)stellen van xxii r(ins)g(ulden) eens huer gevallen/
en(de) ombet(aelt) uuytstaen(de) uuyt saken van twee rinsguld(en)/
tsjairs lijftochten verloepen van vi jae(re)n die de voirs(creven)/
m(ar)gr(iete) sroiden jairlijcx heeft en(de) heffen(de) is met scepen(en)/
brieven van loeven(e) aen en(de) op he(re)n arnd(en) wijle(n) symoe(n)s/
prieste(r) als hij leefde ende katlijne(n) symoens zijnd(er)/
sust(er) Constitue(re)nde ende mechtich maken(de) den selven/
he(re)n janne willem(air) van leefd(ale) henr(icke) van raveschote aut/
zond(er) e(n)nich wed(er)roepen de selve acht(er)stellen van xxii r(ins)g(ulden)/
eens v(er)schenen t(er) causen als voe(r) tot behoef van ons(er) liever/
/ vr(ouwen) voirs(creven) te manen teyssche(n) optebue(re)n ende tontfa(n)gen/
de scepen(en) br(ieven) d(aer) af zijnde met oic den beleyde d(aer) uuyt/
gespruyt t(er) executien te stellen te vervolgen te bedingen/
te wynnen te verliesen in mel(iori) forma promitt(entes) rat(um)/
absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator