SAL7392, Act: V°208.3 (401 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°208.3  
Act
Date: 1499-02-04

Transcription

2020-07-17 by Karel Embrechts
Item jan ende lijsbeth cloet kinde(re)n arnts wijle(n) cloet/
die hij hadde van yden wijlen golijs zijnd(er) huysvr(ouwe)/
als naiste hoir ende erfgenamen van ja(n)ne wijle(n) golijs/
in p(rese)ntia hebben quijtgescouden en(de) mits desen scelden/
quijte tot behoef marien en(de) g(er)truyden baerts gesuste(re)n/
dochte(re)n wijlen goirts alle(n) alsulk(en) recht ende/
actie als den voirs(creven) wijle(n) janne golijs e(n)nichssins/
compete(re)n mochte uuyt saken vanden testame(n)te desselfs/
wijlen goirts baerts d(aer) no(ta)r(is) af was meest(er) geleyn/
van poperingen p(ro)chiaen van sinte machiels te loeven(e)/
inde hellicht van twee rinsg(ulden) erff(elijc) staen(de) op seke(r)/
goede der kinde(re)n willems wijlen van opthielt geleg(en)/
te thielt nae uuytwijsen(e) der scepen(en) br(ieven) van thielt/
d(aer) af zijnde dict(um)q(ue) iu(r)e et actione ad opus d(i)c(t)aru(m)/
sororu(m) cu(m) debita renu(n)tiatione modo debito effestucan(do)/
promitten(tes) de cetero nullatenus alloqui (et)c(etera)/
sed semper sat(is) siquid prout cor(am) borch(oven)/
bouchout februarii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator