SAL7392, Act: V°217.2 (416 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°217.2  
Act
Date: 1499-02-08

Transcription

2020-08-21 by Karel Embrechts
Item willem van thienen als p(ro)cur(eur) jonch(e)r arnts/
van elde(re) t(er) eenre ende pet(er) van heelen and(rie)s vand(er)/
moelen wynne des voirs(creven) jonch(e)r arnts van zijnen/
hove en(de) goeden desselfs jonch(e)r arnts gelegen te/
kersbeke dwelc hij in pechtingen houden(de) is nae/
begrijp vand(en) scepen(en) brieven van loeven(e) d(aer)op gemaict/
febr(uarii) viii a(n)no lxxxix in p(ri)ma came(r)a in p(rese)ntia hebbe(n)/
gekint dat zij met malcande(re)n ov(er)comen aengaen(de)/
der selv(er) pechtingen en(de) van seke(re)n mi(n)ckingen en(de)/
respijte(n) van bet(alinge) gelijck hier nae volght dwelc de/
p(ro)cur(eur) inden name als voe(r) t(er) eende(r) ende de wynne/
t(er) ande(re) aengenomen hebben te doen geschieden en(de)/
laten acht(er)volgen(e) Te weten(e) dat de selve wynne/
alle jae(re) van nu voirtane vand(er) weyhue(re)n der/
pechtinge(n) lami(n)ghe ende v(er)suetinghe hebben sal xvi/
rinsguld(en) ende d(aer)enboven dat hem insgelijcx alle/
jae(re) geborcht sullen wordden en(de) hij sal moegen/
ond(er)houden totten lesten jae(r) toe incluys hondert lichte/
gulden(en) eens die hij m(ijn) vr(ouwe) alsdan sal moten bet(alen)/
oft d(aer)af hue(re)n moet hebben behalven der selver/
pechtingen oft hellicht wynningen en(de) allen den vor/
werden ende co(n)dicien d(aer) inne begrepen allessins/
anders in hue(re)r macht cor(am) borch(oven) crol febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator