SAL7392, Act: V°223.3-R°224.1 (425 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°223.3-R°224.1  
Act
Date: 1499-02-10

Transcription

2020-08-15 by Karel Embrechts
Met cond(itien) dat de voirs(creven) jan pols goirt pols en(de)/
goirt borrema(n)s hen tallen tijden sulle(n) moegen doen/
lossen alst hen gelieft vand(er) borchtochten nae besc(reven)/
/ Te weten(e) yerst vanden twee mudden rogs erfp(achts)/
die de voirs(creven) willem pols als pri(n)cipael en(de) jan/
sijn sone goirt pols en(de) goirt borrema(n)s als borgen/
voirmaels gefineert hebben aen meeste(re)n henr(icke)/
van hout(er)le prieste(r) ende van alsulken twee mudde(n)/
t(ar)wen erfp(achts) als de voirs(creven) willem pols als pri(ncipa)[el]/
en(de) jan sijn sone als zijn borghe(n) voirmaels oick/
gefineert hebben aen gherard(o) de thymo ende/
oic om hen scadeloes tontheffen(e) van alsulken/
geluften van genoechdoen(e) en(de) wairscape als zij op/
heden gedaen hebben aend(en) voirs(creven) meeste(re)n henr(icke)/
in twee div(er)se guedingen deene van twee rijd(er)s/
erffelijck die de voirs(creven) willem hem v(er)cocht heeft/
en(de) dande(r) van seke(re)n goeden die willem hem/
als toepant voe(r) de voirs(creven) twee mudden roghs/
erfpachts gesedt heeft met oic alle(n) costen zij/
wae(re)n van rechte oft ande(r) die zij oft e(n)nich/
van hen d(aer) om souden moegen lijden en(de) niet/
voirde(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator