SAL7392, Act: V°228.2-R°229.1 (430 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°228.2-R°229.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Want claes van wynghe als geleidt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve baud(ewijns) wijlen henrix soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van melain oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
/ alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n/
en(de) den voirs(creven) baudewijne de(n) sone [en(de) ande(re)] dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) doen besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden/
willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten geco(n)t(inueerden)/
daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rappoirte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt/
behoirl(ijc) gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydd(en) niet en (com)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den/
selven geleidd(en) vand(en) voirs(creven) goeden houd(en) soude/
inde macht van zijnen beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
februarii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator