SAL7392, Act: V°238.3-R°239.1 (445 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°238.3-R°239.1  
Act
Date: 1499-02-21

Transcription

2020-07-14 by Karel Embrechts
Item pet(er) van voshem vleeschouwe(r) en(de) wout(er) van haren/
pelsmake(r) in p(rese)ntia hebben bekint gecocht te hebben(e)/
/ tegen lamb(er)de duffay den jongen dertich mudde(n) t(ar)we(n)/
maten van loeven(e) lepel goet in maend(ach) naistc(omende) te nemen(e)/
elc mudde d(aer)af om vijftich stuv(er)s de welke de selve/
lambeert hen geloeft oft den eene(n) van hen te leve(re)n/
tsijne(n) schoonsten een oft ii mudden oft meer smaels/
tusschen dit ende paesschen naistc(omende) te volleve(re)n Ende/
hebben voirts geloeft de selve pet(er) ende wout(er) ind(ivisim)/
den selven lamb(er)de vand(en) selven paesschen naistcomen(de)/
over een jair te bet(alen) de so(m)me van lxxv rinsg(ulden) te/
xx stuv(er)s tstuck mu(n)ten nu cours hebben(de) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
Met sulker conditien oick soe v(er)re de voirs(creven) peeter/
van voshem voir paessche(n) naistc(omende) ov(er) een jair aflivich/
wordde dat in dien gevalle de selve pet(er) en(de) zij(n) nac(omelingen)/
en(de) oick de voirs(creven) wout(er) van haren vand(er) voirs(creven) lxxv/
rinsg(ulden) ongehoud(en) sullen zijn te bet(alen) en(de) and(er)s niet/
cor(am) h(er)meys tymple febr(uarii) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1498-03-19

Transcription

2020-07-14 by Karel Embrechts
Pet(er) van voshe(m) heeft bekint/
dat hem bij la(m)berde gelev(er)t zijn vijfthien mudde(n) t(ar)we(n) van de(n) dertich mudde(n) h(ier)inne/
begrepe(n) Actu(m) m(ar)tii xix a(nn)[o] xcviii stilo brab(antie)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1499-07-01

Transcription

2020-07-14 by Karel Embrechts
Wout(er) van haren heeft insgelijx bekint dat hem bij la(m)berde gelev(er)t zijn dande(r) xv mudden/
t(ar)we(n) opte(n) yerste(n) dach va(n) julio a(nn)[o] xcix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator