SAL7392, Act: V°240.2 (445 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°240.2  
Act
Date: 1499-02-25

Transcription

2020-08-21 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) gheert van verle in p(rese)ntia heeft/
gekint ende gelijdt voir hem ende zijne(n) nacomeli(n)g(en)/
dat de voirs(creven) jan van verle hem allessins voldaen geco(n)/
tenteert en(de) v(er)nueght heeft van alsulken haeff(lijcken) goed(en)/
als de selve jan voirmaels ond(er) gehadt heeft den selve(n)/
gheerde toebeh(oerende) ende desgelijcx oeck dat hij he(m) insgelijcx/
goede wettige rekeni(n)ge bewijs en(de) ov(er)leveri(n)ge ged(aen)/
heeft van alsulker admi(n)stratie(n) bewinde heffen(de) ende/
leggen(de) als de selve jan van desselfs gheerts zijns/
brued(er)s goeden totten daige toe van heden gehadt mach/
hebben Scelden(de) d(aer)om den selve(n) janne zijne(n) brued(er) d(aer)af/
en(de) van allen saken impetiten en(de) heyssche(n) die hij tot/
hem e(n)nichssins te seggen soude moegen hebben tot/
desen dage toe promitt(entes) nullaten(us) alloqui sed se(m)p(er)/
sat(is) siquid prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator