SAL7392, Act: V°243.2 (449 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°243.2  
Act
Date: 1499-02-28

Transcription

2020-07-23 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt gecomen/
zijn he(n)r(ic) van heymo(n)niez en(de) gor(is) goedthuys zijne(n) behoud(en)/
zone exhibe(re)nde ald(aer) eene(n) seke(re)n besloten(en) brie(ve) d(er) stadt van/
antw(er)pen bege(re)nde aende selve wethoude(re)n van loeven(e)/
ind(en) name vand(er) selv(er) stadt van loeven(e) dat nae inhoudt/
vand(en) voirs(creven) br(ieve) van antw(er)pen wij he(n) soud(en) laten volgen/
peyslijc sonder co(m)mer en(de) last pete(re)n gieli(is) woenen(de) ind(er)/
stadt van antw(er)pen seke(r) zijn coren en(de) greyn dwelck/
hem bij henr(icke) van heymo(n)niez ind(en) name van zijnd(er)/
huysvr(ouw) in huwelijk(er) vorw(er)d(en) gegeven was comen(de)/
van seke(re)n goeden te bevekem gelegen oft d(aer)omtrint/
inden walschen lande t(er) so(m)men van vijftich mudde(n) oft/
d(aer)omtrint en(de) dat alsoe afgedaen wordde dbeledt/
dwelc de pechtene(re)n d(aer) af hebben wouden en(de) gehaven/
hadd(en) Sustine(re)nde de selve henr(ic) en(de) gor(ijs) als p(ro)cur(eurs)/
des voirs(creven) pet(er)s want zijn proper goet was onv(er)cocht/
en(de) onv(er)thiert gecomen van sijne(n) prope(re)n goeden ende/
rinte(n) dat hij ende zij inden name van hem d(aer)af/
souden bliven ombelast doende eedt en(de) cleerniss(en)/
op dats behoeft Es bijden selven wethoude(re)n nae/
dien zij den voirs(creven) br(ieve) int langhe hebben gevisiteert/
geseet en(de) t(er) antw(er)d(en) gegeven en(de) opde mater(ie) gelet/
hebben(de) dat soe v(er)re zij inden name als voe(r)/
genoech dede(n) ind(er) maten zij als voe(r) gep(rese)nteert hadd(en)/
alle fraude ende argelist uuytgesceyden ende dat/
ond(er) tschijn van dien egheen ande(r) greyn uuytgevuert/
en wordde noch en was in tijd(en) voirleden sonder/
ongelt te bet(alen) dat dan in dien gevalle tvoirs(creven)/
goet ongelast zijnen voirtganck sal/
hebben in (con)silio opidi februarii penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator