SAL7392, Act: V°265.2 (485 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°265.2  
Act
Date: 1499-03-11

Transcription

2020-08-26 by Karel Embrechts
Item jan vand(er) couthe(re)n al(ia)s de pape woenen(de) te/
wesemale in p(rese)ntia heeft gekint dat meest(er) barth(elmeeus)/
kyp secretar(is) der stadt van loeven(e) hem behoirlijck(er)/
afgequeten heeft en(de) wel betaelt alsulken ix st(uvers) erffel(ijc)/
als de selve jan heeft op een half dach(mael) lants ende/
meer ande(r) goede gelegen inde p(ro)chie van wesemale/
Te weten(e) op een half dach(mael) gelegen opt hulsere(n)velt/
wijle(n) henr(icke) van loeven(e) en(de) sijne(n) kinde(re)n toebehoe(re)nde/
nu den voirs(creven) meeste(re)n barth(elmeeuse) tussche(n) de goede en(de)/
landen desselfs meest(er) barth(elmeeus) in wed(er)sijd(en) comende/
acht(er) metten eene(n) ynde aend(en) grooten beempt desselfs/
meest(er) barth(elmeeus) Geloven(de) hem d(aer) af noch zijn goed(en) voirs(creven)/
vand(en) voirs(creven) negen stuv(er)s erff(elijc) nu(m)mermeer aen te spreken/
in gheene(n) rechte noch oic van eend(er) goud(en) crone(n)/
erffelijck d(aer) uuyt de voirs(creven) ix stuv(er)s spruyten(de)/
comen die hij jan op tvoirs(creven) half dach(mael) lants/
en(de) meer ande(r) panden heffen(de) was mair in des(er)/
warant te zijne den selve(n) [meeste(re)n] barth(elmeeuse) en(de) hem d(aer) af/
tot sijnd(er) manissen guedinge en(de) vestich(eit) te doene/
voe(r) hoff ende hee(r) d(aer) die onder liggen(de) zijn alsoe/
dat den selve(n) meeste(re)n barth(elmeeuse) en(de) sijne(n) nac(omelingen) tot/
eeuwige(n) daigen genoech soude moegen wesen cor(am)/
h(er)meys bouchout m(ar)tii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator