SAL7392, Act: V°274.2-R°275.1 (496 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°274.2-R°275.1  
Act
Date: 1499-03-14

Transcription

2020-09-05 by Karel Embrechts
Want henrick van raveschote als p(ro)cur(eur) reyners/
temple(re)n en(de) m(ar)griete(n) kempeners zijnd(er) huysvr(ouwe) als/
geleyt nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen/
den goeden beide have en(de) erve hubrechts vand(en) wouwe/
soe wair die ind(er) stad van loeven(e) oft bynnen der/
vrijheyt der selv(er) gelegen alle de selve goede behoir(lijc) he(m)/
heeft doen leve(re)n met janne zedele(re) vorste(r) en(de) den/
selven hubrechte doen dach bescheiden inde banc voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) oft hij hem d(aer) tegen/
hadde willen oppone(re)n Aldair hij op heden als ten/
geco(n)tinueerden daige van rechte d(aer) toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en is noch nyema(n)t van zijne(n) wegen den/
voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de)/
/ soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen behoirl(ijc) gebleke(n) hadde bij cleerniss(en) des voirs(creven) vorst(er)s/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en co(m)p(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van zijne(n) beleide scep(enen)/
br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in/
scampno m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator