SAL7392, Act: V°293.4-R°294.1 (520 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°293.4-R°294.1  
Act
Date: 1499-04-05

Transcription

2020-09-01 by Karel Embrechts
Item g(er)truydt van haren wed(uw)[e] henricx wijle(n) oeghe/
in p(rese)ntia heeft uuytgegeven in pechtingen en(de) bekint/
/ uuytgegeven te hebben(e) he(re)n machiele absoloens ridde(r)/
de porceele(n) van landen hier nae bescreven gelegen/
inde p(ro)chie van hev(er)le Yerst seven dach(mael) lants gelegen/
voir schoelhoven Item noch twee dach(mael) lants gelege(n)/
int groot velt ende noch (½) boend(er) lants gelegen inde/
hev(er)strate Te houden ende te hebben van halfmerte/
lestleden eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n vervolgen(de) elcx/
jairs d(aer)enbynnen om ende voe(r) drie mudden en(de) een/
half rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et penna bene p(re)p(ar)ate me(n)s(ur)e/
lovanien(sis) s(in)[t] andries(mis)s[e] ap(oste)ls te bet(alen) ende te loeven(e) te/
leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item is vorw(er)de dat m(ijn) hee(re)/
de voirs(creven) lande(n) laten sal tsijne(n) uuytgaen(en) vand(en)/
t(er)mijne gelijck hij die aenveert heeft cor(am) pynnock/
buets(ele) aprilis qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator