SAL7392, Act: V°296.2-R°297.1 (524 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°296.2-R°297.1  
Act
Date: 1499-04-08

Transcription

2020-09-04 by Karel Embrechts
Item willem parijs woenen(de) te sterbeke ende/
m(ar)tine vand(en) hove woenen(de) te humleghem in/
p(rese)ntia hebben genomen ende bekynnen genomen/
te hebben(e) tegen ja(n)ne vand(er) me(re)n met consente/
jans de walsche gehete(n) bruer die dat gehouden/
heeft ende noch hult vand(en) welken ende alle(n)/
conditien ende geluften d(aer) inne begrepen hij/
ger(e)nu(n)cieert heeft en(de) mits desen r(e)nu(n)cieert met/
co(n)sente desselfs jans behalven alleene van te/
moten voldoen(e) des hij van besayden v(er)maken(e)/
ende and(er)s sculdich es te doene navolgen(de) der/
vorw(er)den thoff desselfs jans t(er) me(re)n gelege(n)/
inde p(ro)chie van stertbeke due(re)nde den t(er)mijn/
die de selve jan de walsche d(aer) aen navolgen(de)/
zijnd(er) pechtingen vand(er) daet dece(m)br(is) penulti(m)a/
li(br)[o] xcvii sculdich was te hebben(e) Ende voirt/
op alsulken prijse(n) ende op alle alsulken vuege(n)/
vorwerden ende conditien als desselfs jans pechti(n)ge/
oft hellicht wynni(n)ge dat int lange nairde(r)/
en(de) cleerde(r) uuytwijst ende begrijpt behalven/
alleene van allen den grane dat op sijns/
meest(er)s deel wassen soude te vue(re)n te loeven(e)/
te bruessele d(aer) dat zijne(n) meest(er) best gelieven soude/
/ sonder sijns meest(er)s cost It(em) is vorwerde dat/
hij dat alsoe vue(re)n sal behalven t(ar)we ende erwijte(n)/
dat hij die sijne(n) meest(er) op dat den selven ja(n)ne/
sijne(n) meest(er) belieft vue(re)n sal moten te mechelen/
te loeven(e) oft te bruess(el) It(em) is voirts vorw(er)de/
oft de voirs(creven) m(ar)tine aflivich wordde voe(r) dexpire(re)n/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne dat dan in dien gevalle de/
selve jan oft hem beliefde zijn goeden te he(m)werts/
soude moegen nemen ende die elde(r) moegen bestayen/
als voe(r) oft he(m) beliefde cor(am) borch(oven) bouchout april(is)/
viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator