SAL7392, Act: V°348.2-R°349.1 (605 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°348.2-R°349.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-09-30 by Karel Embrechts
Want meest(er) bertelmeeus kyp secretar(is) der stadt/
van loeven(e) die als erfgename arnoldi wilen kyp zijns/
vaders als hij leefde nae des(er) stadt recht voe(r) zijn wettich/
gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) come(n)/
ende geleidt es tot alle(n) den goede(n) beide have en(de) erve/
jouffr(ouwe) (christ)inen wile(n) vande(n) putte al(ia)s va(n) oerbeke wed(uw)e/
jans wile(n) van langele zoe wair die gelege(n) zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meie(r) van cu(m)ptich oft zijne(n) stadh(ouder) toerbeke alle de selve/
goede behoirl(ijck) heeft doen leve(re)n ende adriane va(n) rijckele/
en(de) zijne(n) wi(n)ne dach va(n) rechte te compare(re)n inde banck/
voe(r) meie(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) oft zij he(n) d(air)tege(n) hadde(n) wille(n)/
oppone(re)n doen bescheiden Aldair zij niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch nyemant van hue(re)n wegen/
/ den voirs(creven) meest(ere)n bertelmeeuse comp(ar)re(re)nde ende trecht/
voirt versuekende soe verre dat de scepen(en) va(n) loeven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n)/
bij rapporte jans van hove des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst hebben/
wair de wed(er)p(ar)tie vanden geleidden niet en compareert/
voe(r) den opstaene smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven/
geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijnen voirs(creven) beleide scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen/
alsoe verre alst noch voe(r) scepen(en) comen es in scampno/
maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator