SAL7392, Act: V°357.3-R°358.1 (621 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°357.3-R°358.1  
Act
Date: 1499-05-25

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
Vand(er) questie en(de) geschillen opv(er)staen en(de) geport zijnde/
tusschen janne van lye(re) en(de) jorijse colubra(n)t beyde/
/ als deken(en) vand(er) drapperien ind(er) stadt van lye(r) ae(n)legge(re)n/
ter eende(r) ende pete(re)n vine poirte(r) van loeven(e) t(er) ande(re) aengaen(de)/
zeke(re)n mesusen injurieusen woirde(n) en(de) anders den ambachte/
vand(er) voldrien ald(aer) aengaen(de) ende tott(er) dekerie(n) bewint/
staen(de) dair af de selve deken(en) den selven pete(re)n zeke(r)/
kue(re)n oft brueken heysschen(de) moege(n) zij(n) ende voirt van/
al tghene des zij uuyt sake(n) van dien oft anders deen/
totte(n) ande(re)n te segge(n) soude moege(n) hebbe(n) En(de) des dien/
aencleeft hebben hen de selve p(ar)tie(n) van al gesub/
mitteert in segge(re)n ende mi(n)lijcke yeffene(re)n te weten(e) de/
voirs(creven) deken(en) in willem(me) van cuyct als scepen(en) van lye(r)/
ende woute(re)n van roesbeke als ouder man ende de/
voirs(creven) pet(er) in andriese van strate(n) als scepen(en) ende he(n)r(icke)/
strijpe(re) als ouder man In sulk(er) vuegen dat de selve vier/
segg(er)s informatie van p(ar)tien geschillen hinc inde neme(n)/
zulle(n) op dat zij die niet genoech en hebbe(n) en(de) hue(r)/
eendrachtige uuytsprake dair af doen al binne(n) xiiii/
nachte(n) naistcomen(de) ende oft e(n)nig(er) p(ar)tie(n) segg(er) gebrake/
and(er) in die stadt te neme(n) promitt(entes) rat(um) opde/
pene van vijf goud(en) bourg(onschen) gul(den) d(aer)aen te v(er)bue(re)n/
bijd(er) p(ar)tie(n) die de voirs(creven) uuytsprake niet acht(er)volge(n)/
en soude willen tot behoef vande p(ar)tie diet selve/
uuytsprake acht(er)volgen(de) wae(re) cor(am) h(er)meys buets(ele)/
maii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator