SAL7392, Act: V°36.3-R°37.1 (82 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°36.3-R°37.1  
Act
Date: 1498-08-10

Transcription

2020-05-22 by Jos Jonckheer
Item jan vand(er) moelen sone wijlen henricx woenen(de)/
t(er) sluysen in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben t(er) hellicht wynni(n)gen tegen giel(ijs)/
crol thoff met zijnder toebehoirten gelegen t(er) sluyse(n)/
den selven giel(ijs) toebehoiren(de) van halfm(er)te naistc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van negen ja(r)en lanck due(re)nde deen/
nae dand(er) sonder middel vervolgen(de) Item is vor/
werde dat de wynne voirs(creven) jairlijcx zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde voir uuyt hebben sal tot zijne(n) p(ro)fijte inden/
somerarnt een boend(er) lants behalven dat de/
wynne dat sculdich sal zijn te kyesen(e) als hij/
tsomercoren sal sayen ende oic desgel(ijcx) een half/
boend(er) lants jairlijcx inden wint(er)art om d(air)op/
te sayen(e) dat hem believen sal Item is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) giel(ijs) jairlijcx den wynne sculdich/
sal zijn te geven(e) voe(r) tsaetcoren twee sacken rogs
//
eene(n) sack t(ar)wen eene(n) sack g(er)sten (½) sack crocken/
(½) sack erwijten ende i(½) sack have(re)n Ite(m) alsmen/
tcoren bynden sal soe sal giel(ijs) den wynne moten/
setten eene(n) man om tselve coren inne te hulpen/
doen en(de) bynden den welken de wynne den mo(n)tcost/
geven sal ende de meest(er) de dachue(re)n bet(alen) Item/
de wynne sal jairlijcx sculdich zijn altijt dyerste/
voed(er) voe(r) den meest(er) innde te vue(re)n en(de) dander/
voir hem en(de) also v(er)volgen(de) den meest(er) altijt dierste/
voeder Ite(m) alsmen des mees(ers) hellicht dersschen/
sal soe sal de wynne sculdich zijn den derssche(r)/
den montcost te geven(e) ende de meest(er) de dachue(re)n/
te bet(alen) d(air) voe(r) sal de wynne hebben alle de crinsen/
van smeest(er)s coren(e) comen(de) Ende de wynne sal jairl(ijcx)/
sculdich zijn zijns meest(er)s coren te loeven(e) oft te/
thienen te leve(re)n dairt den meest(er) best gelieve(n)/
sal sonder smeest(er)s cost It(em) es voirt vorw(er)de dat/
de wynne jairlijcx zijne(n) t(er)mijn due(re)nde hebben/
sal de weye metten oefte den hove voirs(creven) toebeh(oirende)/
d(air) voe(r) sal de wynne sculdich zijn te bet(alen) den chijs/
aen theerscap vander sluysen It(em) de wynne sal jairl(ijcx)/
sculdich zijn te leve(re)n twee hondert walme(re)n om/
de huysingen vand(en) voirs(creven) hove d(air)mede te decken(e)/
en(de) alsmen dien walm ald(air) v(er)decken sal soe sal de/
wynne den wercman den montcost geven en(de) giel(ijs)/
de dachue(re)n bet(alen) Item de wynne sal sculdich zijn/
de huysingen vander und(er)ster rijkelen ned(er)werts/
te houden(e) op zijne(n) cost ende alle dese vorw(er)den/
(et)c(etera) cor(am) borch buets(ele) augusti x[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator