SAL7392, Act: V°368.2-R°369.1 (640 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°368.2-R°369.1  
Act
Date: 1499-06-06

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
Nae dien op heden come(n) zijn bijde(n) raide vand(er) stadt/
de lieuten(ant) mijns he(re)n smeyers va(n) loeven(e) te wetene wille(m)/
van assche inde(n) name vand(er) zelv(er) heerlich(eit) t(er) eenre en(de)/
woute(r) van geneff als geva(n)gen(e) t(er) ande(re) den welke(n) de/
voirs(creven) offic(ie)r aengesproke(n) heeft van zeke(re)n c(ri)minelen/
poenten die bijden voirs(creven) woute(re)n begaen soude(n) zijn/
geweest soe de selve offici(er) seyt en(de) p(rese)nteerde de fame in dien/
te bewijsene als dat hij div(er)se goede e(n)nige(n) luden oft he(re)n/
dair hij bij gewandelt oft verkeert hadde ontvreemt/
soude hebbe(n) bezundert den p(re)laet des godshuys va(n) vlierbeke/
conclude(re)nde alsoe de selve offic(ie)r soe verre hij de fame/
in dien gethoenen conste den selve(n) woute(re)n te hebbene/
t(er) scerp(er) exa(m)inatien om voirde(r) zijn faiten in dien and(er)ssins/
te weten D(aer)op de voirs(creven) woute(r) hem verantwerden(de) heeft/
geseet datme(n) tselve alzoe niet bevi(n)den en soude/
ontki(n)nen(de) tselve des bijde(n) offic(ie)r hem opgeleet wert/
en(de) dat als hij hoepte die fame ov(er) hem niet gethoent/
en soude werden mair p(rese)nteerde oec t(er) (con)trarien sijn goede/
/ fame ende name te thoenen Es gewesen bijden/
selve(n) raide p(ar)tien als voe(r) in wed(er)sijde(n) gehoirt zijnde/
dat zij beg(er)den den thoen in wed(er)sijden bijgeleet taenhoe(re)n/
p(re)s(ent)e(re)nde d(aer)toe den selve(n) p(ar)tien dach wa(n)t den criesme ae(n)ginck/
als van derde(n) daige te derde(n) daghe op in sat(er)dage naestc(omende)/
voe(r) der noenen voe(r) den selve(n) raide om dae(re)ntinden voirts/
gedaen te werden als nae recht behoe(re)n soude Seggen(de)/
en(de) lasten(de) den selve(n) p(ar)tien dat zij in wed(er)sijden nernstich/
zijn soude(n) om huer debvoir te doene ten ynde dat/
p(ar)tien in wed(er)sijde(n) trecht en(de) expeditie van justitien/
tebat soude(n) moege(n) geschien Act(um) in (con)silio opidi junii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator