SAL7392, Act: V°37.1 (84 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°37.1  
Act
Date: 1498-08-11

Transcription

2020-05-22 by Jos Jonckheer
Item h(er) machiel absoloens ridde(r) willen(de) purge(re)n/
alsulk(er) co(n)t(in)uacien als jan ende pet(er) van dormale/
gebruede(re)n geleyt zijnde totten goeden jans wijle(n)/
van beert genome(n) hebbe(n) over ix mudde(n) cor(ens)/
erfpachts te voshem gelegen (et)c(etera) en(de) de deselve jan/
en(de) pet(er) van dormale hebben den dach van rechte/
op heden in dien dienen(de) geco(n)t(inueert) en(de) uuytgestelt sond(er)/
p(re)judijs van yema(n)ts rechte tot op in dijssendage/
naistc(omende) om alsdan te dienen opd(at) zijs niet en/
v(er)accorde(re)n gelijc dien op heden gedient soude hebbe(n)/
cor(am) tymple bouch(out) aug(us)[ti] xi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator