SAL7392, Act: V°379.2-R°380.1 (657 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°379.2-R°380.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-10-29 by Karel Embrechts
Want wout(er) mychart als geleit nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot alle(n) de(n) goed(en) beyde have/
en(de) erve jans wijle(n) de mo(n)t zoe wair die gelege(n)/
zijn he(m) met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) ae(n) de(n) meye(r)/
van gest s(ain)[t] remy oft zijne(n) stadhoude(r) alle de/
selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de(n)/
kinde(re)n desselfs wijle(n) jans en(de) alle(n) ande(re)n [en(de) oic] e(n)nighe/
ond(er) u die so(m)meghe d(er) selv(er) goed(en) gecocht hadd(en)/
gecocht hadd(en) dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n/
/ inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
bescheid(en) oft zij he(n) d(air)tegen hadde(n) willen oppone(re)n/
Ald(air) zij op hed(en) als ten daighe van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch procure(ur) van hue(re)n wegen/
de(n) voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirl(ijck) gebleke(n) heeft bij r(e)sc(ri)pte pet(er)s/
de fonte(n)gnez meye(r) van s(in)[te] remeys gheest voirscr(even)/
tvoirs(creven) exploit geschiet te zijne gewesen hebben/
vo(n)nislijck wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidde/
niet en comp(ar)eert voe(r) dopstaen smeyers en(de) d(er) scep(enen)/
datme(n) den selve(n) geleidde vand(en) voirs(creven) goed(en) houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de)/
leveri(n)g(en) alzoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen es/
in scampno junii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator