SAL7392, Act: V°385.2-R°386.1 (668 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°385.2-R°386.1  
Act
Date: 1499-06-14

Transcription

2020-11-12 by Karel Embrechts
Item h(er)jan journeal prieste(r) ende jacop de hutbize woe/
nen(de) inde prochie van bye in p(rese)ntia hebben genomen/
/ ende bekenne(n) genomen te hebben(e) tegen de vors(creven) momboers ende/
met(er)ssen alle alsulke landen als jacop da(m)moede ende sijn/
voird(er)s voirmails gehouden hebben in pechtingen ut h(abetu)r/
julii xi li(br)[o] lxxxii in ista came(r)a op alle de conditien en(de)/
vorwerden inde voirs(creven) pechting(en) begrepen Te houden/
te hebben ende te gebruyken van halff merte lestleden/
eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbinne(n) om ende/
voe(r) drie mudden corens pag(abilis) pactus et me(n)su(r)e lovan(iensis)/
de drie sacken dair aff der firmerie(n) en(de) den vierden sack/
den heyligengeest vand(en) selve(n) begijnhove van loeven(e)/
te betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n vallen(de) jairlijcx sint/
andriesmesse Item es vorw(er)de dat de winne(n) de lande/
opt velt vand(er) couwe(n) bijde fonteyne te hue(re)n afsceyden(en)/
selen late(n) eens o(m)megedaen ende de landen boven den/
ma[r]lier oick selen laten eens o(m)megedaen en(de) alle dand(er)/
land(en) selen sij laten bloot Item den bosch selen de/
winne(n) eens mogen houwen binne(n) hue(re)n vors(creven) t(er)mijne/
en(de) niet meer It(em) es noch vorwerde dat de winne(n)/
sculd(ich) selen sijn te betalen(e) tot hue(re)n laste den hee(re)n/
chijs uuten vors(creven) goed(en) gaen(de) en(de) dat de vors(creven) winne(n)/
sculd(ich) selen sijn die selve chijse(n) te betalen(e) vand(en) ierste(n)/
kersmesse nae dat hue(re)n t(er)mijn vors(creven) geexpireet sal zijn/
ende alle dese vorw(er)den hebben de vors(creven) h(er)jan journeal/
renu(n)c(ierende) d(er) p(ri)vileg(ien) (et)c(etera) en(de) jacop gelooft goet ende van/
werd(en) te houden (et)c(etera) cor(am) borch(oven) bouch(out) junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator