SAL7392, Act: V°397.1 (685 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°397.1  
Act
Date: 1499-06-22

Transcription

2020-11-02 by Karel Embrechts
Want h(er) gheert de thymo al(ia)s vand(er) male p(ri)ste(r)/
canonck der kercken van sinte pet(er)s te loven(e) als/
geleyt nae des(er) stadt recht voe(r) sijn wettich gebrec/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve (christ)iaen meynarts/
en(de) heylwigen van schoelant sijnd(er) huysvr(ouwe) soe/
wair die gelege(n) sijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gecreve(n) aenden meye(r) van arschot oft/
zijne(n) stadhoude(r) te rillair alle deselve goede/
behoirlijck heeft doe(n) leve(re)n en(de) den vors(creven) gehuyssche(n)/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft/
zij he(n) dair tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n Ald(air)/
zij op hede(n) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
nyema(n)t van hue(re)n wegen de procur(eur) des/
vors(creven) geleyden altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht vorts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken/
heeft bij rapporte boudewijns belle(n)s deser/
stat bode de vors(creven) lever(in)ghe en(de) dach bescey/
dinghe gesciet te zijne gewesen hebben/
voe(r) een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des/
vors(creven) geleyden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den/
selve(n) geleyden vand(en) vors(creven) goed(en) houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) ende/
leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voe(r) scep(enen) come(n) es/
in sca(m)pno junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator