SAL7392, Act: V°46.3 (104 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°46.3  
Act
Date: 1498-08-21

Transcription

2020-05-20 by Jos Jonckheer
Den dach van rechte op hede(n) dienen(de) inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scep(enen) van lov(en) tussche(n) h(er) janne de lama(n)t p(ri)este(r) en(de) ja(n)ne de chaisne/
als kercmeest(er)s en(de) mo(m)boirs vand(er) kercke(n) en(de) armen van h(er)baix/
t(er) eenre en(de) willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) (christ)iaens van dyon t(er) ande(re)/
hebbe(n) de selve p(ar)tie(n) dien dach uutgestelt en(de) geco(n)t(inueert) op hope/
van peyse tot op van hede(n) in drie weken om alsd(an) te diene(n)/
op dats p(ar)tien h(ier)enbynne(n) niet en ov(er)comen gelijc dien op heden/
gedient soude hebben in sca(m)pno augusti xxi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator