SAL7392, Act: V°51.3-R°52.1 (112 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°51.3-R°52.1  
Act
Date: 1498-08-25

Transcription

2020-05-18 by Jos Jonckheer
Want m(er)ten svisschers als actie ende transport hebben(de)/
van alsulken beleyde als willem vanden velde voirmaels/
uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) zijn wettich/
gebreck gebreck van dien gedaen heeft tot alle(n) den goed(en)/
beide have ende erve jans wijle(n) de cuype(re) soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van zichen(en) oft zijne(n) stadthoude(r) te wae(n)rode/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
den erfgenamen desselfs wijlen jans de cuype(re) ende/
anthoenijse alarts dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) m(er)ten(e) als dactie vand(en) selve(n)/
beleide hebben(de) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de)
//
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte/
baud(ewijns) bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) m(er)ten(e) als actie/
vand(en) voirs(creven) beleide hebben(de) houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen soe verre/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno augusti/
xxv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator