SAL7392, Act: V°57.3 (120 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°57.3  
Act
Date: 1498-09-03

Transcription

2020-05-15 by Jos Jonckheer
Allen dat jan van espent geheeten van loeven(e) in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) (et)c(etera) janne steenbeke te wesen sijn meye(r)/
in zijne(n) hove te moele(n)beke laten in dien aen ende/
af te setten met behoirl(ijcke) ontfanginge van eede de selve/
te manen ende p(ar)tien recht v(er)sueken(de) tselve te doen/
gescieden ende voirts meer al te doen des de selve jan/
selve soude moegen doen wair dat hij telker tijt en(de)/
plaetss(en) tegewoirdich ende voir oegen wa(r)e Ende voirts/
alle sijn saken q(ue)stien ende gescillen alle zijn jairguld(en)/
chijs(en) rinten (et)c(etera) te verwa(r)en te manen (et)c(etera) in meliori/
forma Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator