SAL7392, Act: V°62.3-R°63.1 (136 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°62.3-R°63.1  
Act
Date: 1498-09-04

Transcription

2020-06-20 by Jos Jonckheer
Item den voirs(creven) marcken en(de) a(n)nen van breetzijp/
sijn bleven ende gevallen in hue(r) deylinge yerst/
een stuck soe eeussels soe boschs groot zijnde/
drie dach(mael) oft d(air)omtr(int) soet gelegen is inde/
p(ro)chie van pelle(n)berch tusschen de cloester beemde/
op deen zijde ende de goede raes van graven/
op dand(er) zijde sub iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) p(er)solven(dum)/
ende voirtaene op xxii stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck
//
lijftochten ten live der voirs(creven) marien smelters (et)c(etera)/
prout in p(re)ceden(tis) p(ar)t(ificati)[o(n)ib(us)] Ende oic opden last/
van drie stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck erffel(ijc) rinten/
alle ja(r)e te kersmesse te bet(alen) der voirs(creven) marien/
van breetzijp huysvr(ouwe) symoens oliviers en(de) hue(re)n/
nacomelingen met cond(itien) dat de selve marc/
en(de) a(n)ne en(de) hue(r) nac(omelingen) dese drie stuv(er)s erffelijc/
sullen moegen lossen ende afquijte(n) alst hen gelieft/
met drie pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck ac cum Hanc/
quoq(ue) Et sat(is) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator