SAL7392, Act: V°63.4-R°64.1 (138 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°63.4-R°64.1  
Act
Date: 1498-09-06

Transcription

2020-05-02 by Jos Jonckheer
Item jan drabbe doude in p(rese)ntia heeft gekint en(de)/
gelijt gehaven en(de) ontfangen te hebben van gheerde/
doegens al(ia)s de gruyte(re) de hellicht vand(en) pri(n)cipale(n)/
pe(n)ni(n)g(en) metten verloepen(en) rinten van alsulken twee/
rinsgulden(en) erffel(ijc) als de selve g(eer)t met claese vasont/
den voirs(creven) janne drabbe bekinden sculd(ich) te zijne/
voe(r) scepen(en) van loeven(e) opten derden dach dece(m)br(is)/
a(n)no lxxxix ende voirts meer den selven g(eer)de vand(er)/
selv(er) geluften allessins quijtgescoud(en) Promitt(ens) null(atenus) alloq(ui)/
sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am) h(er)meys borch sept(embris)/
sexta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator