SAL7392, Act: V°64.2 (140 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°64.2  
Act
Date: 1498-09-05

Transcription

2020-05-02 by Jos Jonckheer
Item pet(er) vander voe(re)n in p(rese)ntia heeft gekint gehaven/
ende ontfangen te hebben van joh(ann)ese de vos de/
so(m)me van lxv(½) r(ins)g(ulden) te xx st(uvers) tstuc uuyt saken van/
alsulken vier rinsgulden(en) erffel(ijc) als de selve joh(ann)es de/
vos den voirs(creven) pete(re)n sculdich is af te leggen als zij/
malcande(re)n voldaen sullen hebben vand(en) hove t(er)leedich(eit)/
gelegen inden baenhoevel d(air) inne de selve pet(er) den/
voirs(creven) joh(ann)ese goeden moet te weten(e) in sijn hellicht/
van dien met allen den toebehoirten gelijc ende ind(er)/
manie(re)n de selve pet(er) dat v(er)cregen heeft tegen janne/
vand(en) nat met oic der nyeuwer schue(re)n met cond(iti)[en]/
oic want inde voirs(creven) so(m)me begrepen en(de) gerekent/
zijn vier r(ins)g(ulden) ende vijf stuv(er)s die pet(er) seggen/
wilt bet(aelt) te hebben aen meeste(re)n claese vanden/
putte d(air)af joh(ann)es seeght neen alsoe v(er)re men t(er)/
wairh(eit) bevi(n)t dat pet(er) die vier r(ins)g(ulden) v st(uvers) alsoe/
bet(aelt) heeft soe moet de voirs(creven) joh(ann)es pete(re)n die bet(alen)/
It(em) oft m(ijn) hee(re) van percke den voirs(creven) pete(re)n molesteerde/
van eene(n) gevallen(e) mudde corens d(air)af geloeft hem/
joh(ann)es tontheffen(e) cor(am) borch bouchout sept(embris) v[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator