SAL7392, Act: V°7.2-R°8.1 (19 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°7.2-R°8.1  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

2020-02-24 by Jos Jonckheer
Item de voirs(creven) abdt ende co(n)ventuale(n) t(er) eenre en(de)/
jouffr(ouwe) joha(n)nen abs(oloens) voirs(creven) t(er) ande(re) sijn comen/
voe(r) scepen(en) van loeven(e) [h(ier) nae bescr(even)] kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij/
met malcande(re)n ov(er)comen zijn aengaen(de) alsulken/
nemi(n)gen als de voirs(creven) lod(ewijc) junii xi a(nn)[o] xcvii/
lestleden voir scepen(en) van loeven(e) dede vanden/
hove en(de) goeden van beansart metten toebehoirten/
ind(er) maten de pechtinge d(air)af zijnde dat uutwijst/
Te weten(e) dat de voirs(creven) wed(uw)[e] voe(r) alsucken/
recht en(de) actie als zij van wy(n)ni(n)gen [wijne] en(de) and(er)ssins/
totten goeden van beansart nu oft in toecomen(de)/
tijd(en) soude moegen meyne(n) te hebben hebben/
sal de so(m)me van pe(n)ni(n)gen en(de) greyne begrepen/
inde voirs(creven) gelufte Ende [d(at)] h(ier)mede hebben de/
voirs(creven) p(ar)tien hinc inde [hebben] malcande(re)n quijtgescouwen hebbe(n)/
en(de) mits des(er) scelden quijte van allen toesegghen(e)/
vorw(er)den en(de) geluften inde selve pechtinge begrepen/
consente(re)nde de selve p(ar)tien hinc inde als voe(r)/
de voirs(creven) pechtinge gea(n)nichilleert en(de) te nyeute/
gedaen te wordden(e) Geloven(de) voirts de voirs(creven)/
he(re)n metten voirs(creven) cornel(ijs) en(de) zijn twee borge(n)/
voirs(creven) der voirs(creven) weduwe(n) scadeloes te houden(e)/
en(de) alless(ins) tontheffen(e) van alsulk(er) hellicht uutgeven(e)/
als zij voir scep(enen) van loeven(e) dede pete(re)n vand(en)
//
bruwier m(ar)cii xxi lestleden met oic van alle gelufte(n)/
en(de) vorw(er)den d(air)inne begrepen de voirs(creven) he(re)n in des(er)/
renu(n)cie(re)nde alle p(ri)vilegien (et)c(etera) sond(er) dat zij noch/
hue(r) nac(omelingen) uuyt saken vand(er) selv(er) yerst(er) nemi(n)gen/
en(de) hellicht uuytgeven(e) e(n)nichss(ins) in toecomen(de) tijden/
gepraempt soude moege(n) wordden diricte vel indir(e)c(t)e/
quovis q(ue)sito dolo(r)e sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout/
Behalven dat de selve weduwe de voirs(creven) goede/
ontlasten sal van alle(n) lasten opde selve goede/
gevallen tot s(in)[t] jans(mis)se [toe] lestleden incluys cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator