SAL7392, Act: V°74.2 (164 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°74.2  
Act
Date: 1498-09-20

Transcription

2020-05-15 by Jos Jonckheer
Item arndt van standonck woenen(de) te contich als meye(r)/
he(re)n coenrarts pot ridd(er)s ald(air) in p(rese)ntia heeft gecleert/
gekint ende geleden dat nae de doot en(de) aflivich(eit) gielijs/
wijlen voesele(re) jan voesele(re) zijn brueder aen den selven/
he(re)n coenrarde ontfangen heeft seke(re) leengoede ald(air) gelegen/
geh(eeten) den ospoel hem van zijne(n) voirs(creven) brued(er) verstorven/
ende dat hij d(air) af den selve(n) hee(re) geco(n)tenteert en(de)/
vernueght heeft van zijne(n) h(eer)lijk(er) rechten en(de) h(eer)geweden/
en(de) ande(re)n rechte(n) in dien heeft voirts gecleert de/
selve arndt dat de voirs(creven) jan voesele(re) hem voirts/
vernueght heeft van alsulken rechte als de selve arnt/
inden name van sijne(n) hee(re) eysschen(de) soude moegen zijn/
van op dboeck te setten(e) alsulken chijs als den hoff/
van helmont toebehoirt op een seke(r) stuck erfs desselfs/
jans geheeten den boeg(ar)t Cleert voirts dat hij and(er)s/
niet en weet dan dat de voirs(creven) jan gericht is in seker/
lant alsoet dair gelegen is geheten de hussevelt in/
deen hellicht ende dat dander hellicht den voirs(creven)/
arnde toebehoiren(de) is Ende dat oic de selve jan/
v(er)nueght heeft he(re)n coenrarde pot voirs(creven) alsulk(er) recht/
als den selven v(er)schenen mocht wesen van eenen/
mechelsche(n) chijs gul(den) hem van sijne(n) brued(er) v(er)schene(n)/
opde leengoed(en) wout(er)s van regenmoert(er) kinde(re) en(de) dat/
de selve jan d(air) voe(r) betaelt heeft voir de jairvrome/
vijf scellinge vier d(enieren) brabants ende oic de ande(re) rechte(n)/
vanden meye(r) en(de) ma(n)nen die d(air) over wa(r)en cor(am) buets(ele)/
crol septe(m)br(is) xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator