SAL7392, Act: V°78.2 (179 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1498-09-25

Transcription

2020-07-17 by Karel Embrechts
Item jan van landen(en) wijng(ar)de(r) heeft ontslagen alsulk(er)/
rasteme(n)t als de rintm(eeste)r van loven(e) oft zijn dieners/
hebben doen doen opden wijng(ar)t en(de) den wijn d(aer) op/
staen(de) den selve(n) janne toebehoiren(de) gelegen opd(en) roess(elberch)/
om in dien te voldoen(e) des nae recht bevonden/
sal wordden des den selve(n) gront inden voirs(creven)/
rintm(eeste)r gehouden soude moegen wesen Inde s(un)t fid(eiussores)/
joh(ann)es de colonia et joh(ann)es bone villic(us) de he(re)nt ut p(ri)[(us)]/
cor(am) berain forestario tymple buets(ele) scab(inis) septe(m)br(is) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator