SAL7392, Act: V°92.4-R°93.1 (200 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°92.4-R°93.1  
Act
Date: 1498-10-06

Transcription

2020-11-20 by Karel Embrechts
Want nae dien willem wijle(n) p(ate)r n(oste)r in zijnen/
leven(en) geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen) br(ieven) van loeven(e)/
/ tot allen den goeden beide have en(de) erve reyners/
camp(er)noels en(de) [cornelis] lamb(er)ts soe wair die gelegen zijn/
ende dexecuteurs dessls wijlen willems hen met/
brieven van des(er) stadt gescr(even) aend(en) meye(r) van/
cumptich alle de selve goede behoirl(ijck) hebben doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte/
alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(e)/
oft zij hen d(aer) tegen hadden wille(n) oppone(re)n doen/
besceyden Ald(aer) jacop wittema(n) als p(ro)cur(eur) der/
selv(er) gedaighd(en) tegen gecomp(ar)eert is tot div(er)sen/
daigen div(er)se delaye en(de) uutwege(n) sueken(de) int/
schijn die sake te willen v(er)antwerden en(de) hem d(aer)/
tegen te oppone(re)n en(de) oic seke(r) dage(n) van thoen(en)/
d(aer) inne genomen Bijden welken hij meynde te/
doce(re)n seke(r) bet(alinge) d(aer) op ged(aen) te zijne die hij ut(er)lijc/
niet volc(omen) en is noch geacht(er)volght en heeft mair/
hem als op heden niet gevord(er)t en heeft e(n)nichssins/
ind(er) saken meer te oppone(re)n oft rechtwerdich te maken/
ende den p(ro)cur(eur) der voirs(creven) execute(re)n co(m)p(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen) van loeven(e)/
ut(er)lijc ind(er) saken bijden meye(r) gemae(n)t gewesen hebbe(n)/
met vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie niet voirt en/
voere ind(er) saken voe(r) dopstaen des meyers en(de) d(er) scep(enen)/
datmen den selve(n) p(ro)cur(eur) der voirs(creven) execute(re)n houden/
soude inde macht vand(en) voirs(creven) beleide en(de) leveri(n)g(en)/
in scampno octobr(is) sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator