SAL7392, Act: V°95.4-R°96.1 (206 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°95.4-R°96.1  
Act
Date: 1498-10-13

Transcription

2020-11-16 by Karel Embrechts
Item wout(er) haveloes t(er) eenre zijden ende mathijs van/
arsschot ende lijfbeth van ha(m)male t(er) ande(re) in p(rese)ntia/
/ hebben gekint ende gelijdt voer hen ende hue(re)n erve(n)/
ende nacomel(ingen) dat zij met malcande(re)n eenswordden en(de)/
veraccordeert zijn der pointen ende vorwerden naebescr(even)/
die zij pro se et eoru(m) succ(essoribus) geloeft hebben malcande(re)n/
tacht(er)volgen ende tonderhouden Te weten(e) dat om te/
vesten ende vast te maken ende tonderhouden alsulcke/
gestijpte als de voirs(creven) wout(er) haveloes gesedt en(de) gemaict/
navolgen(de) der concordien tussche(n) de selve p(ar)tien gesciet/
met scepen(en) br(ieven) van loeven(e) d(aer) af gemaict zijnde d(aer)aen/
dese l(ette)ren gea(n)nexeert zijn de selve wout(er) sal moegen/
setten en(de) onderhouden voirtane drie afseeten op derve/
des voirs(creven) mathijs en(de) lijsbetthe(n) en(de) die vesten aen/
tvoirs(creven) gestijpte en(de) den stijl vanden selven gestijpte/
staende opden hoeck vanden huyse desselfs mathijs/
vesten aenden hoeck vand(en) selve(n) huyse desselfs math(ijs)/
met eene(n) yse(re)n bande den welken de selve wouter/
d(aer)aen sal moegen doen slaen ende alsoe ond(er)houden/
tot eeuwigen daigen cor(am) tymple bouchout oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator