SAL7392, Act: V°96.1 (208 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°96.1  
Act
Date: 1498-08-11

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
Want jor(is) lobbe als actie hebben(de) vanden beleyde/
dwelc amelrijc pynnoc voirmaels nae des(er) stadt/
recht uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
voe(r) zijn wettich gebreck van dien gedaen heeft/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve h(er)mans/
wijlen vand(en) ramen geheeten wynckens h(er)mans/
zijns zoens alarts wijle(n) van beylair jans wijle(n)/
scoene(n)s henr(ix) wijle(n) van elssenen wout(er)s wijle(n)/
heyma(n)s pet(er)s wijle(n) van hoelst jasp(er)s wijle(en) vand(en)/
ramen geh(eeten) wynckens en(de) bertel(meeus) vand(en) putte/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van merhout/
oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) bertel(meeuse) vand(en)/
putte ende derfgename(n) vand(en) ande(re)n p(er)sonen/
voirs(creven) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden/
oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten geco(n)tinueerd(en) daige van/
rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) jor(ise) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rapporte jans driedoens/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt gesciet te zijne/
gewesen hebben met vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven houde soude inde macht van sijne(n) beleide/
scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno augusti xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator