SAL7392, Act: V°96.2-R°97.1 (209 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°96.2-R°97.1  
Act
Date: 1498-10-15

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
Item giel(is) crabbe woenen(de) s(in)[t] aeghten rode in p(resen)tia/
heeft geloeft colla de le mayeur en(de) zijnd(er) huysvr(ouw)/
te voldoene jairlijcx den t(er)mijn due(re)nde alsulken/
/ pechtinge van alsulken landen als hij van hen houden(de)/
is gelegen te ned(er)ijssche jairlijcx om ende voe(r) zesse/
mudde(n) rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na mens(ur)[e] lovan(iensis)/
myn een mol(evat) ende den selve(n) pacht jairlijcx s(in)[t] andr(iesmess)[e]/
ap(oste)ls oft ombegrepen te kersmesse d(aer) nae te bet(alen) en(de)/
te loeven(e) tot hue(re)n huyse te leve(re)n soe wel vanden/
verschenen(en) pachte d(aer) af gevallen s(in)[t] andries(mes)s[e] lestleden/
en(de) ombet(aelt) uutstaen(de) alse vanden pachte(n) die d(aer)aff/
jairlijcx voirtane soe lange den t(er)mijn due(re)n sal/
walle(n) en(de) verschijne(n) sullen quol(ibe)t ass(ecu)tu(m) Bekynnende/
oic de selve gielis dat zijne(n) t(er)mijn d(aer)af noch due(re)nde/
is van half m(er)te naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n/
d(aer)nae vervolgen(de) Geloven(de) oic den selve(n) gehuysschen/
den voirs(creven) pacht s(in)[t] andries(mes)s[e] lestleden gevallen te betalen/
s(in)[te] mertensmesse naist(comende) tamq(uam) ass(ecu)tu(m) cor(am) pynnoc buets(ele)/
octobr(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator