SAL7392, Act: V°98.2 (211 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°98.2  
Act
Date: 1498-10-16

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
Allen den genen dat h(er) machiel absoloens rid(er) in/
p(rese)ntia heeft geco(n)st(itueert) (et)c(etera) gemaict en(de) geordineert je(n)nin/
van mortchain te sijne sijn meye(r) van sijne(n) hove(n) ende/
goeden gelegen te oerbeke te hoxsem te houthem en(de)/
d(aer) omtr(int) Ende vorts geconst(itueert) den vors(creven) je(n)nin de/
mortchain ja(n)ne van udekem g(or)de de gruyte(re) beyde/
voerspreken willem(me) van leefdale en(de) henr(icke) van/
raveschot aut Alle sijn sake(n) te v(er)wae(re)n in mel(iori)/
forma promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
py(n)nock tymple octobr(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator