SAL7393, Act: R°100.3-V°100.1 (186 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°100.3-V°100.1  
Act
Date: 1499-10-07

Transcription

2019-02-19 by helga peeters
Allen dat ad(ri)aen de joede woenen(de) te wae(n)rode/
in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) (et)c(etera) gerard(e) de thymo arnde/
daels en(de) gheerd(e) van tsoers aut alle sijn saken (et)c(etera)
//
alle zijn jairgulden sculd(en) chijs(en) rinte(n) pachten (et)c(etera)/
te verwae(re) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo eid(em) gerardo et idem gerard(us) p(re)fato ad(ri)ano/
facien(dum) (et)c(etera) cor(am) borch rosme(re) octobr(is) vii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt