SAL7393, Act: R°102.2 (190 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°102.2  
Act
Date: 1499-10-08

Transcription

2019-02-20 by helga peeters
Allen dat jacop eveloege als coni(n)cstavel hubr(echt) vande(n)/
wouwe en(de) joes jacops als geswoirne vand(er) groter/
gulden vand(en) voetboghe jan van bolle als coni(n)cstavel/
(christ)iaen boene en(de) anth(onijs) van wechele(n) als geswoirne van/
s(en)t jorijs gulden ende henr(ick) vand(en) wate(re) als coni(n)cstavel/
en(de) jan de molde(re) en(de) henr(ick) lenarts als gesworen(en) vand(en)/
hantboge bynne(n) des(er) stadt in p(rese)ntia hebben geconst(ituee)[rt]/
tsame(n) en(de) besund(er)t claese van heyst walter(e) van olmen/
pete(re)n van voerendale henr(icke) banier ende machiele daems/
aut alle der selver drie gulden saken questien en(de) gescille(n)/
die zij asnu tsame(n) oft besund(er)t uuytstaen(de) hebben oft nae/
maels hebbe(n) sullen moegen voir wat gerichten geestelijc/
oft werlijc inden brab(antse) raide oft elde(re) dat zij Te v(er)wae(re)n/
te bescudden te v(er)volgen in aenlegg(er)s stad oft verw(er)ders/
stadt in mel(iori) forma promitt(entes) rat(um) ex p(ar)te gulde/
salvo iusto calculo cor(am) lyefkenrode rosme(re) octobr(is) viii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt