SAL7393, Act: R°102.3-V°102.1 (191 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°102.3-V°102.1  
Act
Date: 1499-10-08

Transcription

2019-02-20 by helga peeters
Want h(er) mach(iel) absoloens ridde(r) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve giel(is) de becke(re) soe wair die [inde stad voirs(creven)] gelege(n)/
zijn [oft bynne(n) d(er) vrijh(eit) der selv(er)] hem met ja(n)ne berain vorste(r) van des(er) stadt alle/
de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende yden/
wed(uw)[en] roelofs wijle(n) haveloes ende janne crabbe/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) doen besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden/
willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten geco(n)tinueerd(en)
//
daige van rechte d(air) toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleidden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij clerniss(en)/
des voirs(creven) vorst(er)s tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en co(m)p(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
octobr(is) viii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt