SAL7393, Act: R°103.3-V°103.1 (195 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°103.3-V°103.1  
Act
Date: 1499-10-08

Transcription

2019-02-28 by helga peeters
Tusschen h(er) m(er)ten(e) [vacat] prieste(r) ontboden hebben(de)/
voe(r) den borg(er)meest(er) te weten(e) janne van buetsele/
hadewijgen vand(en) poele t(er) eende(re) ende der selv(er)/
hadewigen ald(air) comp(ar)e(re)nde t(er) and(ere) om der hueri(n)gen/
wille vand(en) huyse ende hove metten toebehoirten/
der selv(er) hadewig(en) gelegen neven s(en)[te] mach(iels) d(air)/
inne de selve hadewijch behouden heeft een came(re)/
en(de) eene(n) core(n) sulde(re) en(de) houtsulde(re) dwelc de selve/
h(er) m(er)ten huer opseyde tegen s(en)t jans(mes)s[e] naistc(omende) co(n)se(n)/
te(re)nde huer alsdoen dat over te nemen(e) hij soude/
hue(r) vand(en) jae(r) de huere opleggen en(de) dat zij/
dan huer p(ro)fijt d(air) mede dade d(air) tegen hadewijch/
meynde neen ende seggen(de) dat die hueri(n)ghe/
gebuert was vast te wesen twee jair lanck v(er)volgen(de)/
en(de) oft die niet lang(er) due(re)n en soude soe souden/
p(ar)tien malcande(re)n dat een half jair te voe(re)n op/
seggen vand(en) welke(n) hadewijch hem den eedt/
deylde Op dwelc h(er) m(er)ten d(ie) niet swe(re)n en/
woude mair was te vreden huer d(air)af den/
eedt te laten doen alsoe dat zij d(air)inne t(er) eedt/
geadmitteert sijnde bijd(en) selve(n) gecleert heeft/
de hueri(n)ge tussche(n) hen in des(er) gesciet te zijne/
vast en(de) seker den t(er)mijn van twee jae(re)n sijn sal/
v(er)volgen(de) d(air) af s(en)t jans(mes)s[e] dierste jair sijn sal ende/
van s(en)t jans(mes)s[e] naistc(omende) over een jair dleste soe
//
dat de voirs(creven) h(er) m(er)ten gehouden ende sculdich/
sal zijn vand(en) twee jae(re)n hue(re)n van des(er) der/
selv(er) hadewijghen te voldoen(e) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us)/
buets(ele) burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] oct(obris) viii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt