SAL7393, Act: R°104.2-V°104.1 (197 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°104.2-V°104.1  
Act
Date: 1499-10-10

Transcription

2019-02-28 by helga peeters
Allen den genen doen condt dat jan roelofs sone/
roelofs wijlen roelofs in p(rese)ntia heeft getransporteert/
gemechticht ende geheelijck overgegeven en(de) mits desen/
transporteert gheeft over en(de) maict mechtich sonder/
e(n)nich wed(er)roepen oft wed(er)seggen d(air) inne te behouden/
den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) dale van turnhout dactie van/
alsulken beleyde als hij heeft met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) uute(n) voirs(creven) xx rijd(er)s lijfpen(sien) vand(er) daet augusti/
xvii a(n)no xcviii totten goeden he(re)n jacops caillot/
(com)ma(n)deur van brab(ant) en(de) vand(en) lande van luydick der/
orden(en) van s(en)[te] jans van jh(e)r(usa)l(e)m collijns de ronchijn/
jacops aux enfans meest(er) arnts van loon andries/
del sinelle giel(is) van meldert jans besuets des jo(n)gen/
joes wilts scoe(n)makers ende anthoenijs thoenijs voir/
tvoldoen vanden voirs(creven) scepen(en) br(ieven) van loeven(en) van/
twintich gouden rijders lijfpen(sien) geven(de) den selven/
janne vand(en) dale bij des(en) sond(er) wederroepen als voe(r)/
volcomen macht deselve lijfpen(sien) metten voirs(creven) pachten/
d(air)af v(er)loepen en(de) ombet(aelt) uutstaen(de) ende oick die d(air) af/
voirtane vallen sullen sulle(n) moegen met oic den/
costen van rechte d(air) inne v(er)loepen en(de) gedaen en(de)/
noch te doene te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n tontf(angen)/
d(air) voe(r) te panden te daigen te beleyden die en(de) alle/
questien d(air) uut rijsen(de) te v(er)volgen te bedingen te/
wynne(n) te verliesen in aenlegg(er)s oft verwerders/
stat componen(di) quitan(tiam) dan(di) leveringe van rechte va(n)d(en)/
beleid(en) goede(n) te nemen die texeque(re)n te vercoepen
//
ter executien te stellen guedinge ende vestich(eit)/
d(air) af te doene totter geheelder voldoeni(n)g(en) toe vand(en)/
selve(n) voirs(creven) getransporteerde(n) rinten d(air) toe de selve/
jan roelofs sonder sijne(n) cost ofts den voirs(creven) ja(n)ne/
vanden dale voird(er) behoeft den selven janne vanden/
dale voird(er) behoeft den selve(n) janne vanden dale/
des v(er)sueken(de) ende behoeven(de) voird(er) behulp en(de) vestich(eit)/
met hant en(de) mont d(air) toe te doen(e) soude gehouden/
zijn te doene Ende voirtane gene(r)alijc en(de) spe(ci)alijc/
d(air) inne te doene ende te vorde(re)n dat de selve jan/
roelofs selve d(air) inne doen en(de) vorde(re)n soude moege(n)/
wairt dat hij telker tijt en(de) plaetssen selve p(rese)nt en(de)/
voir oeghen wae(re) promittens rat(um) absq(ue) revocatio(n)e/
sine ecia(m) calculo aliquo exin(de) facien(do) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt