SAL7393, Act: R°107.3 (203 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°107.3  
Act
Date: 1499-10-15

Transcription

2019-02-27 by helga peeters
Allen den genen dat de voirs(creven) her henrick van zome(re)n/
in p(rese)ntia heeft geconstitueert de meest(er)s vand(er)/
dist(ri)butien voirs(creven) en(de) den rintmeest(er) vand(en) capellanen/
ten tijde zijnde de voirs(creven) rinte van vier rins gulden(en)/
jairlijcx te manen teysschen opte bue(re)n en(de) tonfangen/
den scepen(en) br(ieven) ende [te] vo(n)niss(en) te beleyden en(de) t(er) executien/
te stellen de v(er)pandinge en(de) assignatie der selver/
rinten te v(er)sueken en(de) tontfangen in mel(iori) forma pro/
mitt(ens) rat(um) cor(am) eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt