SAL7393, Act: R°116.4-V°116.1 (215 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°116.4-V°116.1  
Act
Date: 1499-10-21

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Item de voirs(creven) m(er)ten laps heeft geloeft den/
voirs(creven) gheerde zijne(n) brued(er) in alsoe v(er)re hij den selve(n)/
g(heer)de niet en lost vand(en) voirs(creven) borchtocht bynnen den/
voirs(creven) drie jae(re)n naistcomen(de) dat hij in dien gevalle
//
den selven g(heer)de alsdan ov(er)goeden en(de) ov(er)laten sal/
den coep die de voirs(creven) m(er)ten gedaen heeft tegen/
m(ijn) vrouwe(n) van vrouwe(n) p(er)cke metten pe(n)ni(n)gen vand(en)/
voirs(creven) finan(cien) van drie zillen lants gelegen opde/
scoerstrate inde prochie van ned(er)lynthe(r) en(de) (½) boend(er)/
beempts int vlietbroeck te ned(er)linthe(r) en(de) (½) boend(er)/
lants gelegen opde catme(re) It(em) noch ii(½) zillen [lants] gelege(n)/
op diericx tollers wouwers ende dat de selve gheert/
die goede alsoe ov(er)hebben(de) sculdich sal zijn de voirs(creven)/
drie rins gulden(en) lijftochten tot zijne(n) laste te nemen(e)/
en(de) m(er)ten(e) d(air)af tontheffen(e) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt