SAL7393, Act: R°120.4-V°120.1 (224 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°120.4-V°120.1  
Act
Date: 1499-10-24

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Vand(en) questien gecomen ende geport voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) tussche(n) arnold(us) van vroenhoven/
als p(ro)cur(eur) der weduwe(n) he(re)n jans wijlen van bloys/
t(er) eende(re) ende henr(icke) van ravescote als p(ro)cur(eur) joes/
smeyers t(er) ande(re) ald(air) de voirs(creven) arnoldus exhibe(re)nde/
sijne(n) scep(enen) br(ieven) van thien r(ins)gulden(en) erffelijck ende/
oick dbeleyt d(air) uuyt gespruyt hoepte en(de) meynde
//
dat hem tot behoef van sijne(n) ghebreken in dien/
volgen souden de gelev(er)de goede totter selver zijnd(er)/
scult behoef met meer woirden in dien geallig(eer)t/
de voirs(creven) p(ro)cur(eur) vand(en) verw(er)de(r) d(air) tegen excipie(re)nde seyde/
dat de voirs(creven) arnold(us) inden name als voe(r) hadde/
dobbel vestich(eit) t(er) causen vand(en) rinten voirs(creven) bij he(m)/
ende den hee(re) van bout(er)shem bekint en(de) bevesticht/
te weten(e) seke(re) leenpande ende oick de scepen(en)/
br(ieven) alh(ier) gepasseert ende dat de voirs(creven) arnold[(us)]/
hem wairschouwi(n)ge oft mani(n)ge metten leenhove/
d(air) onder die sorte(re)nde wae(re)n hadde gedaen hopen(de)/
dat hij hem met gheenen twee manie(re)n van rechte/
en soude behulpen p(rese)nte(re)nde tselve te thoon(en) d(air)op/
de voirs(creven) arnold(us) replice(re)nde seyt dat niet gebuert/
en was dan dat hij hem hadde doen seggen/
sonder met rechte dat te handelen dat de voirs(creven)/
joes hem betali(n)ge dede oft hij soude op hem mote(n)/
p(ro)cede(re)n ende al wairt oick dat de voirs(creven) joes/
dat conste gethoenen d(air) af hij hoepte neen soe en/
conste dat niet ger(e)leve(re)n gemerct dat hij niet/
bij en leyt datmen t(er) saken van dien in rechte/
voir dleenhof gehecht wae(re)n bij litiscontestatien/
en(de) and(er)ssins es gewesen bijden scepen(en) t(er) maniss(en)/
smeyers geliefde den voirs(creven) joese oft zijne(n) procur(eur)/
naird(er) int principael opden eysch des voirs(creven) ae(n)legg(er)s/
tantw(er)den(e) dat hij dat doen mochte in scampno/
octobr(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt